Sedna & Fulmer

Inuit Fine Art

ENOOSIK OTTOKIE

Stonecut & Stencil

Paper: Kizuki Kozo White

Printer: Cee Pootoogook

40.7 x 61.7 cm

$ 450


Collections: 2019 Annual Print Collection

Type: Stonecut